Komornik Sądowy Andrzej Szymczak podejmuje działania albo na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, albo na podstawie wyboru przez wierzyciela na obszarze całej apelacji szczecińskiej.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie:

Właściwość miejscowa obejmuje część miasta Szczecin w granicach przebiegających od punktu przecięcia się obwodnicy kolejowej przy ul. Autostrada Poznańska z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż zewnętrznego obrzeża nasypu torowiska obwodnicy kolejowej do ul. Jagiellońskiej, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, wraz z dworcem PKP Niebuszewo, do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią jezdni ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, osiami jezdni ul. Nocznickiego, Firlika i Łady do ul. Szarotki, w linii prostej będącej przedłużeniem osi jezdni ul. Szarotki do lewego brzegu Odry Zachodniej i lewym brzegiem Odry Zachodniej do jego przecięcia z ul. Autostrada Poznańska.

Obszar właściwości apelacji szczecińskiej:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń,  w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Wykaz sądów rejonowych apelacji szczecińskiej:

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w:

– Gorzowie Wielkopolskim
– Międzyrzeczu,
– Słubicach,
– Strzelcach Krajeńskich
– Sulęcinie.

Sąd Okręgowy w Koszalinie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w:

– Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku, Wałczu.

 

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w:

– Choszcznie,G oleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Świnoujściu.

Zachęcam do kontaktu z kancelarią w przypadku wątpliwości.

______________________________________________________

Art. 8 Ustawy o komornikach sądowych

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.
2. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

(…)

Art. 10 Ustawy o komornikach

sądowych

ust. 1. (…) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

ust. 2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

ust. 3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.